141/21 Chechło Paulina Świst

Czy ty mi kie­dyś opo­wiesz, skąd go tak do­brze znasz? – Wę­szy­łem grubą aferę.

– Nie. Mniej wiesz, kró­cej bę­dziesz prze­słu­chi­wa­ny. – Pu­ści­ła do mnie oko.

Główna bohaterka – Paulina.

Paulinę poznajemy jako pracownika u wójta gminy Świerklaniec. Najbardziej lotna i młoda zostaje wysłana na przeszpiegi by przy użyciu kobiecych sztuczek i wybadać przyjeżdżających gości. Jednak praca w tym miejscu to nie jej jedyne zajęcie. Paulina pisze książki i to bardzo popularne wśród rzeszy fanek. Ma również drugą pracę, w której dorabia jako kelnerka na wielkich przyjęciach. A to wszystko przez zabezpieczenie majątku i próby poukładania sobie świata na nowo. Niedawno zawalił jej się cały świat, ale mimo to stara się przeć do przodu. Pół roku ogarnia swoją nową rzeczywistość i gdy na raucie, który obsługuje spotyka swojego byłego przez którego jej świat wygląda jak wygląda w przypływie impulsu, łapiąc okazję trafia na Marcina i spędza z nim noc.

Główna bohaterka oszczędnie dzieli się informacjami o sobie, więc trochę czasu minie zanim odkryjecie jej przeszłość. A będzie czego słuchać! Ciętych ripost, zaczepnych tekstów i cytatów z piosenek różnych i nie tylko. A co wyniknie z tej jednej nocy i jak potoczy się ich los to musicie sprawdzić sami.

Moja mama za­wsze mó­wi­ła, że trze­ba być damą w sa­lo­nie i dziw­ką w sy­pial­ni. Unio­sła się na ręce i po­pa­trzy­ła na mnie, jak­bym był jej naj­droż­szy na świe­cie. Cze­sa­ło mi to mózg. Pa­mię­ta­łem o tym, że z obu stron miało to być oka­zjo­nal­ne bzy­kan­ko, mam na­dzie­ję, że ona też…

Śląsk

Miejsca akcji w książce, zdjęcia zestawione (źródło internet).

Za­wsze mnie to w Ślą­sku po­cią­ga­ło: ubó­stwo mie­sza­ją­ce się z bo­gac­twem, pa­to­lo­gia z in­te­li­gen­cją, prze­mysł z przy­ro­dą i… dobro ze złem. W żad­nym innym re­gio­nie nie było tylu in­no­wa­cyj­nych po­my­słów, tak sze­ro­ko za­kro­jo­nych akcji cha­ry­ta­tyw­nych i tak bły­ska­wicz­ne­go roz­wo­ju. Żaden inny nie mógł się też po­szczy­cić tak dużą ilo­ścią zor­ga­ni­zo­wa­nej prze­stęp­czo­ści.

Akcja podzielona została na lokalizacje ujęte na grafice oraz z przeskokiem na narracje raz Pauliny, raz Marcina. Jak to bywało w poprzednich książkach. Dzięki temu możemy poznać jak obie strony odbierają w różny sposób to co się dzieje. Jednak cała historia zaczęła się od PAPROCANY gdzie poznajemy Zośkę i mamy styczność z policją i gangusami, tam poznajemy Lucę, który ma swój udział w tej książce. Potem przez akcję przewija się Ramzes, którego mogłam lepiej poznać w MALA M., którą to książkę napisała Paulina Świst i Lilka Płonka, której nazwisko również zabrzmiało w tej powieści. Sama Paulina natomiast to odzwierciedlenie autorki piszącej pod Świstowym pseudonimem. W każdej książce bohaterka ma coś z wykreowanej pani Świst. A tematyka książek związana jest z prawniczym światem.

Podsumowanie


Książka jest taka jak poprzednie. Pikantna, zaskakująca pokręconymi tekstami i z wciągającą fabułą poza łóżkową. Jednak musicie lubić wulgarne teksty i gierki słowno łóżkowe, bo tego akurat nie brakuje. Ten styl trzeba lubić albo nie czytać w ogóle. Jednak nie każdy musi lubić taki styl, a mnie od czasu do czasu pasuje. A bohaterowie wykreowani są w taki sposób, że nie można doczekać się tego, co nam szykują na przyszłość. A z pewnością będzie się działo, ta historia musi mieć swój wielki finał albo przynajmniej dalszą kontynuację.

Po­win­no się zwra­cać uwagę tylko na tych, któ­rzy cię po­tra­fią świet­nie ze­rżnąć. Z nich, nawet jak nie wy­nik­nie wiel­ka mi­łość, to przy­naj­mniej wiesz, że nie zmar­no­wa­łaś czasu. W prze­ci­wień­stwie do tego pla­to­nicz­ne­go pier­do­le­nia… Im bar­dziej epic­ka mi­łość wy­da­je się na jej po­cząt­ku, tym chu­jow­szy jest jej ko­niec. – Zosia przed­sta­wi­ła jedną ze swo­ich teo­rii.

Teoria Zośki.

Książka przeczytana dzięki LEGIMI, kod uzyskany z Biblioteki w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021.

Każdy ma anioła na straży… mojego jest mi żal – dawno się otruł.

Cytat z piosenki Miuosh “Byliśmy

Jeżeli czytałyście/czytaliście już tę książkę, proszę podzielcie się ze mną swoimi wrażeniami. Jeżeli jeszcze nie miałyście/mieliście okazji zapoznać się z jej treścią,
może moja opinia Was do tego skłoni. 

  • Tytuł: Chechło
  • autor: Paulina Świst
  • data wydania: 16 czerwca 2021
  • wydawnictwo: Akurat
  • ilość stron: 320
  • ocena: 7/10

Otagowano , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

2 odpowiedzi na „141/21 Chechło Paulina Świst

  1. Grazyna st. komentarz:

    Dama w salonie, dziwka w sypialni i jeszcze kura domowa w kuchni… Do “Chechła” jeszcze nie dotarłam, ale mam w planach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *