76/23 Zamojski złotnik Monika Rzepiela

Złotnik Są zawody, które cieszą się poważaniem wśród społeczeństwa. W każdej epoce znajdziemy takie, które dają prestiż i majątek. Nie inaczej było w przypadku Bartłomieja Dantyszka, który przybył do Zamościa i tam otworzył zakład złotniczy. Jego pracowitość oraz zaradność przysporzyła mu nie tylko majątku, ale i wysoki status społeczny. Dantyszek był osobą, która miała na uwadze dobro dzieci. Zapewniał im nie tylko dobra materialne, ale kładł nacisk też na ich edukację…. Czytaj dalej